O nás

Občianske združenie Nová Baňa spája dobrovoľníkov nadšených pre kultúrno-historické hodnoty so špecifickým zreteľom na geomontanistické hodnoty nášho bývalého slobodného kráľovského a banského mesta Nová Baňa.

Naše občianske združenie je záujmové zoskupenie ľudí, majúcich spoločné záujmy a ciele s sú motivovaní a ochotní niečo pre ne nezištne aj urobiť. Ľudia, ktorí sa dovtedy navzájom iba vnímali sa postupne pospájali v záujme zachovania banskotechnických pamiatok a baníckej histórie a tradícií v našom banskom meste. Zakladáme náučno-turistické trasy a realizujeme činnosť zameranú na ochranu, opravu a sprístupnenie historických objektov, súvisiacich s dejinami a baníckou minulosťou mesta.

Oficiálny vznik združenia a jeho registrácia sa datuje do roku 2002. OZ Nová Baňa je počtom členov síce neveľké združenie, ale stoja okolo nás mnohí priatelia, príbuzní, známi, podnikatelia a firmy, ktorí dôverujú v našu schopnosť dotiahnuť veci do zdarného konca a preto nám aj ochotne pomáhajú so všetkým, do čoho sa pustíme.

Bedeker

Kolektív Občianskeho združenia Nová Baňa pripravil Bedeker – sprievodcu po prírodných krásach, kultúrnych a technických pamiatkach Novej Bane.

Verejná zbierka „NOVÁ BAŇA – ALTHANDEL“

Občianske združenie Nová Baňa pri príležitosti 300. výročia postavenia Potterovho ohňového stroja – prvého svojho druhu na čerpanie podzemných vôd v stredoeurópskom baníctve, vyhlásilo celoslovenskú verejnú zbierku v záujme záchrany archeologického náleziska pre budúce generácie.

Zbierka bola ukončená k 30.11.2023 – na Althandel poputuje 4233,78 eur. Ďakujeme!

Zoznam členov združenia

 • Branislav Medveď
 • Mgr. Katarína Konečná
 • RNDr. Jozef Šály
 • RNDr. Peter Pauditš, PhD.
 • Mgr. Ľuboš Hrnčiar
 • Mgr. Peter Konečný, PhD.
 • Peter Kopernický
 • Ing. Anna Faturová
 • Ing. Katarína Lehotská
 • Andrea Christova, MSc.
 • Ing. Branislav Mereš, PhD.

Memorandum o spolupráci

Mesto Nová Baňa a Občianske združenie Nová Baňa uzavreli memorandum o spolupráci v oblasti historického odkazu baníctva v našom bývalom slobodnom kráľovskom a banskom meste. Memorandum je základným kameňom spoločnej partnerskej snahy o zachovanie kultúrneho a historického, hmotného aj nehmotného dedičstva, baníckej éry nášho mesta pre nasledujúce generácie.

Partneri