Verejná zbierka „NOVÁ BAŇA – ALTHANDEL“ – ukončená k 30.11.2023

Občianske združenie Nová Baňa pri príležitosti 300. výročia postavenia Potterovho ohňového stroja – prvého svojho druhu na čerpanie podzemných vôd v stredoeurópskom baníctve, vyhlásilo celoslovenskú verejnú zbierku v záujme záchrany archeologického náleziska pre budúce generácie. Na Althandel poputuje 4233,78 eur. Ďakujeme!

Našou prioritou je odborná konzervácia vzácneho nálezu základov strojovne Potterovho stroja, aby po štyroch sezónach úspešného archeologického výskumu nemuseli byť opäť zasypané, a tým prispieť k vytvoreniu banského múzea. Ďalšie vyzbierané prostriedky budú použité na záchranu systému banských diel v Novej Bani na Althandli.

Zbierka je v zmysle ustanovení zákona č. 162 / 2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom 000-2022-042706 a bude prebiehať v termíne 1.12.2022 – 30.11.2023.

Dobrovoľné príspevky možno darovať:

  • do označenej pokladničky na Zvoničke, v Penzióne Tajch, v Pohronskom múzeu a v Klientskom centre na Námestí slobody v Novej Bani (ukončené k 30.11.2023)
  • na transparentný účet SK65 0200 0000 0046 7062 0557 (ukončené k 30.11.2023)
  • zaslaním darcovskej SMS na číslo 877 v tvare DMS POTTER (ukončené k 1.9.2023)

Za akúkoľvek pomoc pri starostlivosti o naše kultúrne dedičstvo a jeho zachovaní pre ďalšie generácie vopred srdečne ďakujeme.
ZDAR BOH!
Branislav Medveď
Predseda Občianskeho združenia Nová Baňa

Dokumenty:

Transparentný účet

Verejnú zbierku podporujú:

Občiansky sektor
OZ Althandel
OZ Nova Montania
FS Háj

Odborná verejnosť
RNDr. Peter Pauditš, PhD. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mgr. Matej Styk, PhD. – Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre
prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. – Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Ing. Anna Faturová – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Pohronské múzeum

Inštitúcie
OOCR Región GRON
Dobrý kraj (Rozvojová agentúra, n.o.)
Banskobystrický samosprávny kraj
Mesto Nová Baňa
Poľovnícka spoločnosť mesta Nová Baňa

Mestské lesy spol. s r.o. Nová Baňa
Novobanský banícky spolok

Napísali o nás: