Darujte nám 2 % z Vašej dane

Naše údaje:
IČO: 37832344
Názov: Nová Baňa
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Starohutská 425/120, 96801 Nová Baňa

Postup:

 1. Zamestnanec
  • Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 2. Fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie
  • Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby typ A alebo typ B kolónky na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (časť VIII. – typ A / časť XII. – typ B)
  • Lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca 2023 (možnosť predĺženia do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)
 3. Právnická osoba
  • Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby (časť VI.)
  • Lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca 2023 (možnosť predĺženia do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

TIP: Ak ste ako fyzická osoba alebo zamestnanec vykonávali v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť pre ľubovoľnú neziskovú organizáciu najmenej v počte 40 hodín, môžete namiesto 2% poukázať až 3% z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti vám nezisková organizácia vydá Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré je potrebné priložiť k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane / Daňovému priznaniu.

Zdroj tlačív: https://www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/tlaciva-a-formulare-dc.htm